1. 10. 2021

Vše co potřebujete vědět o virtuálním sídle firmy

Začínáte podnikat nebo zakládáte vlastní společnost? Zákon vám ukládá, že musíte uvést, kde bude vaše nová společnost sídlit. Jednou z nejčastěji využívaných forem je i virtuální sídlo. Pokud se zaměříte na problematiku virtuálního sídla, tak není nijak zvlášť v zákoně upravena. Díky tomu se řídí obecnou úpravou, která je obsažena v občanském zákoníku a zřídit si tak virtuální sídlo je zcela legální. Navíc se jedná o velmi dobře dostupnou alternativu pro všechny podnikající osoby či firmy, zvláště pokud nemohou nebo nechtějí mít sídlo své firmy či společnosti v místě svého trvalého bydliště či přímo provozovny.

Co je sídlo firmy

Žádná právnická osoba nemůže existovat bez svého sídla, které může být pouze jedno. Takové sídlo musí být řádně označeno názvem firmy a identifikačním číslem, které získá na živnostenském úřadě. Sídlem právnické osoby a místo podnikání v případě fyzické osoby je adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonné evidenci.  Sídla společnosti se dle zákona může dovolat každý - zákazník, klient, dodavatel, ale i kdokoliv z řad veřejnosti. Právnická osoba proti této skutečnosti nesmí nic namítat. Je velmi důležité si zároveň uvědomit, že sídlo společnosti budete vždy uvádět na všech oficiálních formulářích, smlouvách, dokladech, fakturách, objednávkách, webových stránkách a podobně. Sídlo firmy je tudíž důležitým místem a rozhodně hraje velmi podstatnou roli. Poté stojí za úvahu, zdali je skutečně rozumné zvolit jako sídlo společnosti svoje trvalé bydliště, nebo adresu, na které se běžně zdržujete se svojí rodinou. 

Jak probíhá změna sídla

V případě, že měníte sídlo firmy do jiného města, je nutné změnit zakladatelskou listinu formou notářského zápisu. Cena za notářský zápis se pohybuje okolo 5 000 korun. Pokud však zůstanete v rámci obce, stačí na rejstříkový soud doložit zápis o usnesení nejvyššího orgánu společnosti, který musí být podepsán oprávněnými osobami a musí v něm být uvedena nová adresa. Pokud má firma pouze jednoho jednatele je nutné doložit rozhodnutí o změně sídla společnosti. Dalším potřebným dokumentem je souhlas s umístěním sídla společnosti na nové adrese, podepsaný majitelem nemovitosti. Souhlas musí být ověřený a nesmí být starší 3 měsíců. Jako poslední je třeba připravit návrh na zápis změny sídla společnosti a podat ho k příslušnému rejstříkovému soudu. Návrh je nutné s veškerými potřebnými přílohami soudu odeslat buď datovou schránkou společnosti, emailem na elektronickou podatelnu soudu, nebo jej doručit osobně v listinné podobě. Společně s podaným návrhem je třeba uhradit kolek ve výši 2000 korun.

Kde všude je nutné změnu sídla nahlásit

Změna sídla je nutné oznámit na příslušné úřady. Jedná se o živnostenský a finanční úřad. Pokud budete mít zaměstnance, tak je nutné vše oznámit na správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách.

Co je virtuální sídlo firmy

Pokud se zaměříme na virtuální sídlo, tak se jedná v podstatě o službu, která poskytne jisté benefity. V první řadě sídlo firmy bude bez problémů zapsáno ve veřejném rejstříku. Společnost, která vám nabídne virtuální sídlo, tak v podstatě pronajímá adresu, kterou fyzicky nemusíte využívat. Kvalitní poskytovatel nabízí k samotnému sídlu i přebírání a skenování došlé korespondence. 

Kdo může využít virtuální sídlo?

Důvodů proč je lepší si zřídit virtuální sídlo je mnoho, otázkou je, kdo může tyto služby využít a budou mu skutečně přínosem.

 • Všichni, kdo potřebují minimalizovat své náklady při začátku podnikání. Virtuální sídlo vychází podstatně levněji, než pronájem vlastní kanceláře nemluvě o případné koupi.
 • Ten kdo kancelář nepotřebuje, protože pracuje z domova, tak by rozhodně měl o takové možnosti pouvažovat. Jinak by musel uvést své bydliště, případně požádat majitele bytu či nemovitosti o souhlas, že zde bude sídlo firmy. Ten s tímto krokem vůbec nemusí souhlasit.
 • Spravujete e-shop? Poté fyzicky kancelář potřebovat nebudete, ale sídlo firmy ano. Opět se virtuální služby jeví jako ideální možností. 
 • Pokud jste přepravce nebo spravuje taxi službu, tak opět jste na tom podobně jako ti, kteří pracují z domova. Kancelář nepotřebujete a například virtuální sídlo v Praze vám skutečně přijde vhod.
 • Všichni, kteří chtějí úspěšně prezentovat svoji společnost, jelikož virtuální sídlo na pražské adrese je skutečně reprezentativní.

Virtuální sídlo je rovněž skvělým pomocníkem

V životě se potkáte s různými situacemi, které ovlivní váš život. Virtuální služby mohou rovněž pomoci i po praktické stránce.

 • V případě Exekuce uchráníte soukromí majetek od toho firemního. Pokud máte sídlo v místě bydliště, těžko se prokazuje co je soukromí a co firemní majetek. Navíc v případě pochybností nesete důkazní břemeno vy. 
 • Může dokonce velmi příznivě ovlivnit spolupráci se zahraničními partnery. Pokud totiž uvidí, že máte sídlo společnosti v Praze, tak to působí důvěryhodněji, než název vesnice, kterou vůbec neznají.
 • A úplně nejlepší je, že virtuální sídlo se nemusí měnit, i když se bude firma, živnostník nebo celá společnost stěhovat do jiných prostorů nebo dokonce města. Pokud by bylo sídlo uvedeno například na adrese trvalého bydliště, poté by to rozhodně znamenalo velké vyřizování na úřadech. Změna sídla se musí vyřídit, jinak by to znamenalo vysokou sankci. V tomto případě je každý ušetřený dlouhým vyřizováním na úřadech. 

Jaké jsou nejčastější mýty spojené s virtuálním sídlem?

 • OSVČ si nemůže zřídit virtuální sídlo.
  Na rozdíl od právnické osoby není povinností si zřizovat sídlo, automaticky to bude adresa trvalého pobytu, ale přirozeně nic nebrání tomu, aby si dotyčný virtuální sídlo zřídil.
 • Plátci DPH nemají šanci.
  Opět další mýtus. Virtuální sídla jsou jak pro plátce, tak neplátce DPH.
 • Virtuální sídla jsou jen pro podvodníky, kteří neplní daňové povinnosti.

Ani tento výrok se nezakládá na pravdě. V současné době nedělá finančnímu úřadu vykonat kontrolu kdekoliv.

Jak poznat kvalitního poskytovatele? 

V první řadě je třeba získat jistotu, že jednáte s tím správným poskytovatelem, který bude při vás vždy stát. Bohužel konkurence je silná a tak je třeba vybírat obezřetně a pečlivě. Zkušeného a zodpovědného poskytovatele poznáte nejen podle recenzí, ale také podle jeho komunikace s vámi a rychlosti reakce. Solidní společnost nabízí k virtuálnímu sídlu i přebírání a správu korespondence. Samozřejmostí je poté i řádné označení vaší společnosti jak ukládá zákon. Pokud vás virtuální sídlo společnosti zaujalo, podívejte se na naše cenové srovnání.


Nabízíme virtuální sídla, virtuální trvalé bydliště, zajišťujeme založení s.r.o. na klíč i prodej ready-made společností.
© Copyright 2022 - Offirent - Made by Digiamo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram