Časté dotazy

Shrnuli jsme pro vás nejčastější dotazy, a to ať už k virtuálnímu trvalému pobytu, virtuálnímu sídlu firmy, založení společnosti, nebo k ready made firmám. Nenašli jste, co jste hledali, nebo vám stále není něco jasné? Kontaktujte nás.

Obecné dotazy

Ano, naše firma si zakládá na individuálním přístupu, a věříme, že nalezneme společnou řeč. Pro více informací nás kontaktujte.


Ano, pro naše zákazníky máme vlastní parkovací místo. 


Ze stanice metra B Černý Most autobusem číslo 141, nebo 171 na zastávku Ve žlíbku


Kancelář máme na adrese Dandova 2619/13 Praha 9, je nutné se předem objednat. 


Trvalý pobyt

Ne, adresa trvalého pobytu se nemusí shodovat s adresou skutečného pobytu občana.


V případě změny trvalého pobytu se obraťte na následující úřady: 


Ano, součástí služby virtuálního trvalého pobytu je i přebírání korespondence, pro více detailů se podívejte na naše obchodní podmínky.


Ne, služba virtuálního trvalého bydliště je určena pouze pro občany České republiky


Změnu trvalého pobytu musíte nahlásit na zdravotní pojišťovně do 30 dnů. Dále registru řidičů, pokud měníte i obec, kterou máte v řidičském průkazu uvedenou, a to do 5 pracovních dní. Úřadu práce v případě, že pobíráte soc.dávky (do 8 prac. dní). V případě, že pobíráte důchod, je nutné nahlásit změnu i na ČSSZ.


Trvalý pobyt se řídí zákonem č. 133/2000 Sb..  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133


Sídlo firmy

Ano, ke službě virtuálního sídla firmy nabízíme i službu přebírání korespondence. Korespondenci přebíráme a následně skenujeme na vámi uvedený kontaktní e-mail, více se dočtete v našich obchodních podmínkách.


Korespondenci přebíráme a následně skenujeme na vámi uvedený kontaktní email, více se dočtete v našich obchodních podmínkách. 


Ano, virtuální sídlo mohou využít i plátci DPH.


Ulice Dandova spadá pod Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 9.  (Odkaz: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/2009-uzemni-pracoviste-pro-prahu-9 )


Založení firmy

Od roku 2014 je minimální výše základního kapitálu v případě společnosti s ručením omezeným 1 Kč. V případě, že bude ve společnosti více společníků, je nutné, aby každý z nich vložil do společnosti aspoň 1 Kč.


V případě dvou a více společníku je možné složit pouze 30 % z celkové částky a zbylou sumu uhradit do 5 let po založení. Je ale nutné si uvědomit, že společník ručí svým majetkem za závazky společnosti do výše nesplaceného vkladu. V případě jednoho společníka je nutné zaplatit základní kapitál ihned. 

U jednatele je tomu podobně jako u společníka. Navíc je nutné doložení trestní bezúhonnosti. U cizinců se pak trestní bezúhonnost dokládá i výpisem ze země jeho posledního, či trvalého pobytu. Takový výpis nesmí být starší než 3 měsíce od vystaven ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku.


Živnostenský zákon neurčuje přímo postup, a tak finanční úřad akceptuje v rámci registrace volné živnosti jak označení všech oborů, tak i jejich konkrétní výběr.  Z toho vyplývá, že označením zvoleného oboru můžete podnikat v rámci celé živnosti, ale měli byste ji pak dodatečně úřadu ohlásit. Je třeba ovšem počítat s tím, že při označení všech oborů volné živnosti např. „Ubytovací služby“ na vás může přijít třeba kontrola z hygieny, i když vy budete fakticky podnikat pouze v poradenských službách. A platí to i opačně.  Pokud si označíte např. jen „Poradenské služby“, ale fakturovat budete i reklamní činnost, kterou nebudete mít ohlášenou, nemusí vám pak úřad uznat náklady na tuto činnost. Vyplatí se proto zvážit, které obory budou finálně nejvíce odpovídat vámi vykonávané činnosti. 


Do obchodního rejstříku nejsou zapisovány jednotlivé živnosti. Je v něm zapsán pouze hlavní název. Jednotlivé typy oborů se pak zapisují pouze do živnostenského rejstříku. Ostatní živnosti jako např. řemeslné, koncesované atd. se zapisují do obchodního rejstříku v plném znění.


Společníkem (zakladatel, majitel) v s.r.o. může být svéprávná fyzická osoba, která dosáhla plnoletosti. Může jím být i právnická osoba. Společníkem může být i zahraniční právnická osoba a taktéž cizí státní příslušník bez povolení k pobytu v ČR. Je ovšem nutné doložit výpis ze zahraničního obchodního rejstříku, a to ověřený či apostilovaný, což může být i s ohledem na nutnost soudního překladu poměrně finančně nákladné.


U jednatele společnosti s ručením omezeným je tomu podobně jako u společníka. Navíc je ovšem nutné doložení trestní bezúhonnosti. U cizinců se pak trestní bezúhonnost dokládá i výpisem ze země jeho posledního či trvalého pobytu. Takový výpis nesmí být starší jak 3 měsíce od vystaven ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku.


Nabízíme virtuální sídla, virtuální trvalé bydliště, zajišťujeme založení s.r.o. na klíč i prodej ready-made společností.
© Copyright 2022 - Offirent - Made by Digiamo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram