9. 11. 2021

Předmět podnikání uváděný většinou firem je v rozporu se zákonem - týká se to i vás?

Při zakládání společnosti s ručením omezeným musíte uvést předmět činnosti či podnikání, kterým se nově vzniklá společnost bude zabývat. Dosavadní oblíbenou praxí bylo, že se do popisu podnikání uváděla poměrně vágní formulace „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“ Za tuto mnohoznačnou větu se totiž dá schovat kterákoli volná živnost, což podnikatelům ušetřilo spoust práce v případě, že by se rozhodli předmět svého podnikání změnit či rozšířit. Bohužel rozhodnutím Nejvyššího soudu z května roku 2021 se tato praxe bude muset změnit. Každý subjekt, který tuto neurčitou specifikaci podnikání používá, ji bude muset upřesnit – v opačném případě mu hrozí sankce až 100 000 Kč a v extrémním případě i likvidace společnosti.

Co si s tímto problémem počít?

Pokud vaše společnost má v zakladatelském dokumentu nebo v zápisu u rejstříkového soudu zapsánu výše zmíněnou formu podnikání, budete muset zjednat nápravu, která spočívá ve změně zakladatelských dokumentů notářským zápisem a v zápisu těchto změn do obchodního rejstříku. Jelikož se podle odhadů tento problém týká naprosté většiny společností v ČR, a to jak s.r.o., tak akciových, doporučuje se změnu neodkládat, jelikož notáři, kteří jediní tyto změny mohou provést,  očekávají velký nárůst žádostí. Jedinou výjimku tvoří komanditní a veřejné obchodní společnosti, u kterých není pro změnu společenské smlouvy notářský zápis potřeba. Stačí, aby se společníci dohodli na novém znění společenské smlouvy a rozhodnutí o této změně doložili rejstříkovému soudu.

Jednejte co nejdříve

Pokud má společnost předmět podnikání takto nesprávně uvedený, může ji rejstříkový soud vyzvat, aby zjednala nápravu. Podle právníků je však lepší změnit společenskou smlouvu či stanovy ihned, bez ohledu na to, zda společnosti bude doručena výzva rejstříkového soudu. Můžete se tak vyhnout vážným problémům v budoucnu.


Nabízíme virtuální sídla, virtuální trvalé bydliště, zajišťujeme založení s.r.o. na klíč i prodej ready-made společností.
© Copyright 2022 - Offirent - Made by Digiamo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram