4. 1. 2022

Změna trvalého pobytu v roce 2022, vše co potřebujete vědět

Změna trvalého pobytu přináší celou řadu povinností. Rozdíl může být v tom, jestli se stěhuje běžný občan anebo podnikatel.

Co obnáší změna trvalého pobytu

Stěhování s sebou nese celou řadu povinností, které je nutné co nejdříve vyřešit. Jednou z nich je také zřídit si nový trvalý pobyt. Každý občan ČR může mít pouze jeden trvalý pobyt. Jedná se o adresu, kam chodí pošta a která je platná pro úřady. Pokud se na adrese svého trvalého pobytu nacházíte, je možné si na poště vyřídit jinou doručovací adresu. 

Co musí splňovat adresa na kterou si chcete přihlásit trvalý pobyt

 • Místo trvalého pobytu musí mít evidenční číslo nebo číslo popisné. 
 • Objekt musí být určený k bydlení, ubytování, nebo individuální rekreaci. (Není možné přihlásit si trvalý pobyt například do ateliéru)

Kde hlásit změnu trvalého pobytu

K nahlášení změny trvalého pobytu slouží ohlašovna v novém působišti. Není to vůbec složitý proces. Stačí se zatavit na přepážce a vyplnit přihlašovací lístek k trvalému pobytu. 

Ohlašovnu naleznete na obecním úřadě, úřadě městské části, úřadě městského obvodu, nebo na magistrátu města. Formulář je také možné si stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách MVČR. Poplatek za ohlášení činí padesát korun. Děti do patnácti let jsou poplatku zproštěny. 

Co následuje po ohlášení

Ohlášením ale celá záležitost zdaleka nekončí. Poté, co podáte žádost o změnu trvalého pobytu, bude vám odstřižen růžek občanského průkazu a vydán prozatímní doklad. Tím je žlutá kartička, která nese informaci o bývalé i nové adrese. Kartička má označení Potvrzení o změně trvalého pobytu. 

Oprávnění zapsat adresu jako adresu svého trvalého pobytu je možné prokázat několika způsoby: 

 • Jste v katastru nemovitostí veden jako majitel objektu.
 • Máte kupní smlouvou s razítkem z katastru.
 • Máte nájemní smlouvou (není možné použít podnájemní smlouvu). V případě, že budete potřebovat přeložit nájemní smlouvu, je potřeba zajistit soudně ověřený překlad
 • Dodat úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s přihlášením trvalého pobytu.  
 • Dojít společně s touto osobou na úřad, kde tento údaj stvrdí svým podpisem před pracovníkem ohlašovny na přihlašovacím tiskopisu. 

Výměna občanského průkazu 

Po přihlášení trvalého pobytu máte 15 dnů na to, abyste zažádali o nový občanský průkaz. Jeho vydání je zdarma a nová občanka bude pro vás připravena do 30 dnů. 

 • Od 1. července 2018 se vydávají nové e-občanky. 
 • O tu můžete zažádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností. 

Správní poplatek bude vyžadován pouze v případě, že budete chtít mít tento doklad vystaven v kratší lhůtě. 

Jak je to s řidičským průkazem a registrací vozidla

Řidičský průkaz měnit nemusíte. Jestliže jste majitelem automobilu, pak je dobré zjistit si úřední hodiny odboru dopravy. Budete muset totiž navštívit i tento úřad. Nikoliv však z důvodu výměny řidičského průkazu, ale kvůli změně v registru vozidel. Současné řidičské průkazy totiž údaj o adrese držitele vůbec neobsahují. Jestliže máte starší řidičák, na kterém adresa je, pak ani vy nemusíte nic řešit. Povinností majitelů automobilů je nahlášení změny v registru vozidel. 

S sebou na úřad si přineste osvědčení o registraci vozidla nebo malý technický průkaz. Místo tohoto dokladu vám bude vystaven nový s novou adresou. Dále technický průkaz, ve kterém se doplní údaje o změně bydliště. Registrační značka vozidla se nemění. Za zmíněné změny zaplatíte správní poplatek ve výši padesáti korun. 

Nezapomeňte na zdravotní pojišťovnu a finanční úřad 

Do třiceti dnů od změny trvalého pobytu je nutné nahlásit vaše nové působiště na zdravotní pojišťovně. A to i přesto, že pojišťovna provedla sama tuto změnu. Nahlášení může proběhnout písemně, osobně, telefonicky anebo e-mailem. Nahlášení změn finančnímu úřadu se liší pro běžné občany a ty, kteří jsou registrovaní jako daňový subjekt (DIČ). 

 • Běžný občan dostane po změně trvalého pobytu doklad s oznámením o změně. Na tomto dokladu zjistíte, ke kterému územnímu pracovišti od nynějška patříte a kde vám je tudíž uložen daňový spis. 
 • Občanům s DIČ bude doručeno rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a začátku nové příslušnosti na základně nové adresy. 

Dobrou zprávou je, že jsou finanční úřady propojené, a proto se změna bydliště hlásit nemusí. 

Další instituce, ke kterým máte ohlašovací povinnost 

Rozhodně nezapomeňte na další instituce, které by měly o vašich změnách vědět. Opomenutí by mohlo mít za následek nesrovnalosti, které byste museli v budoucnu řešit a zcela zbytečně by vám komplikovaly život. 

Těmito institucemi jsou: 

 • zaměstnavatel či škola 
 • dodavatelé energií 
 • pojišťovny 
 • banky a jiné finanční instituce 
 • pošta (z důvodů televizních, rozhlasových poplatků + SIPO) 
 • ošetřující lékař 
 • telefonní operátor 

Další možné situace 

Jestliže jste v době stěhování vedeni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, pak je vaší povinností nahlásit změnu trvalého pobytu na příslušném oddělení úřadu práce. A to nejpozději do osmi dnů. Platí to pochopitelně i pro občany, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti anebo mají nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. 

Nahlásit změnu trvalého pobytu je povinností také pro občany, kteří pobírají důchod. 

Způsob ohlášení se liší v závislosti na tom, jakým způsobem je důchod vyplácen. Pokud vám chodí prostřednictvím složenky, pak stačí na jakékoliv poště vyplnit příslušný tiskopis. Jestliže je vám důchod zasílán na bankovní účet, změny nahlásíte přímo na ČSSZ zasláním dopisu s vlastnoručním podpisem nebo vyplněním formuláře na stránkách ČSSZ. 

Co a kam hlásí podnikatelé

Podnikatel, který se rozhodne změnit adresu trvalého pobytu, nemá povinnost ohlásit změnu živnostenskému úřadu. Úřad si v tomto případě provede změny sám podle základních registrů. 

Na jednu věc si ale musíte dát pozor. 

 • A to, jestli adresa sídla podnikání zůstává i přes změnu vašeho bydliště na původním místě. 
 • Pokud tomu tak není a mění se s vaším bydlištěm i sídlo podnikání, pak o tomto faktu musíte informovat živnostenský úřad nejpozději do patnácti dnů. 

Ušetřit čas můžete tím, že změny nahlásíte na jakékoliv pobočce. Není tedy nutné jít přímo na úřad v místě nového nebo starého sídla. Počítejte ale se stokorunovým poplatkem. 

 • Jestliže máte z dřívější doby uvedeno, že sídlo podnikání se bude vždy shodovat s místem vašeho trvalého pobytu, pak nic hlásit nemusíte. 

Virtuální trvalý pobyt 

Každý z nás se může dostat do situace, kdy prostě není možné nahlásit trvalý pobyt. Řešením může být přihlášení na městském úřadě. Je ale zřejmé, že to nepůsobí vůbec solidně a rapidně to snižuje vaši reputaci. Proto je rozumnějším řešením virtuální trvalé bydliště. Tato služba je založen na tom, že je vaše jméno za poplatek nahlášeno na existující adrese. Virtuální trvalý pobyt je naprosto v souladu se zákony České republiky. Nemusíte mít tedy obavu z nějakých postihů a problémů. Tento způsob hlášení adresy je přímo zanesen do občanského zákoníku. Při výběru je dobré zvolit si solidního poskytovatele, který nabízí i přebírání korespondence. Tím pádem budete mít jistotu, že je vše nejen podle zákona, ale také nebude opomenuto nic, co by mohlo v budoucnu způsobit nějaké problémy.  Pokud se po virtuální adrese poohlížíte podívejte se na naše cenové  srovnání.


Nabízíme virtuální sídla, virtuální trvalé bydliště, zajišťujeme založení s.r.o. na klíč i prodej ready-made společností.
© Copyright 2022 - Offirent - Made by Digiamo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram